ให้คะแนนกระทู้:
 • 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง
#1
[b]หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุดเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง[/b]
ตอบกลับ
#2
เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย

 2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)  เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี 

 3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร *จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

 4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดา และมารดาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา
 
ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติดังนี้
 1. มีสัญชาติไทย

 2. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

 3. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน  100,000  บาท  ต่อคน ต่อปี
ตอบกลับ


ไปยังหัวข้อ:


ผู้ที่กำลังดูกระทู้นี้: 2 ผู้เยี่ยมชม