สร้าง QR Code


สร้าง QR Code ด้วยคำว่า: ฉันรัก IT

BENCHMARK
till after_raw: 0.002808s
till after_filler: 0.000226s
till after_mask: 0.002960s
till after_encode: 0.000007s
till finish: 0.000989s
TOTAL: 0.006990s