สร้าง QR Code


สร้าง QR Code ด้วยคำว่า: ฉันรัก IT

BENCHMARK
till after_raw: 0.008664s
till after_filler: 0.003623s
till after_mask: 0.024659s
till after_encode: 0.000018s
till finish: 0.003432s
TOTAL: 0.040396s